Optimalizace PPC kampaní podle lokality

Kvalitní správa PPC kampaní spočívá zejména v optimalizaci, tedy zlepšovat kampaně tak, aby inzerce co nejlépe plnila stanované cíle. Pokud je cílem kampaní prodej služeb, které sami o sobě nemají …