Provádím edukativní činnost v oboru internetový marketing a s tím souvisejícími tématy. Školení probíhá obvykle na jedné ze dvou úrovní: 1) Školení vedoucích pracovníků – význam a přínos vybraných on-line marketingových aktivit a nástrojů, náklady, měření, vyhodnocování, strategické plánování, návaznost na marketingovou strategii, marketingový koncept; 2) Školení marketingových pracovníků – dle zvolené oblasti, úvod do problematiky, konkrétní marketingové nástroje, praktické ukázky, rady a tipy, návaznost na další oblasti a činnosti.